تاثیر خوراک پاک و اورگانیک بر بانوان باردار

سلامتی و رشد کودک شما ارتباط مستقیم با چیزی دارد که هر روز میخورید پس شما بعنوان یک مادر باید از سلامت و مغذی بودن چیزی که میخورید اطمینان داشته باشید . یک رژیم غذایی ارگانیک  بدلیل نداشتن سموم ،آفت کشها و مواد نگهدارنده شیمیایی میتواند در طول بارداری و بعد از آن برای نوزاد مفید باشد این بخاطر داشتن مواد مغذی و آنتی اکسیدانهای غذاهای ارگانیک نیست ، بلکه به این دلیل است که محصولات ارگانیک فاقد مواد شیمیایی و سموم کشاورزی هستند  مسلما سموم کشاورزی خطرناک ،  تاثیرات منفی در سلامت و رشد نوزادان دارد .شاید برای شما هم سوال باشد که : دلیل افزایش بیماری های خطرناک در بین کودکان در ایران چیست ؟  این مشکل ممکن است دلایل مختلف از جمله ژنتیکی و… داشته باشد اما بدون هیچ تردیدی مواد غذایی ناسالم یکی از آنها است . افزایش مصرف سموم شیمیایی و بدون نظارت در کشاورزی ، مواد نگهدارنده و افزودنی های شیمیایی در محصولات غذایی صنعتی و… صدها تقلب  دیگر در این صنعت ، باعث شده است انگشت اتهام به سمت  غذا باشد ،چیزی که باید با خوردن آن جانی بگیریم ،متاسفانه جان مان و عزیزان مان را میگیرد.

مرگ «زنبورهای عسل» در اراضی زیر کشت محصولات تراریخته

بشر هزاران سال است که حیات خود را مدیون گرده‌افشانی “زنبور عسل” بوده چون باعث تداوم کشاورزی شده است؛ در صورت کشت و توسعه محصولات تراریخته و بسته به صفت خاصی که در گیاه به‌صورت دستکاری ژنتیکی ایجاد شده است، این امر می‌تواند زنبورهای عسل را نابود کند.

به گزارش جریان تراریختهپرست در داخل کشورمان، نهایت توان و تمام اهرمهای فشار خود را به میدان آورده تا بههر قیمت ممکن، طرح آلوده کردن مزارع و زمینهای زراعی کشورمان به کشت محصولات دستکاریشده ژنتیکی را به سرانجام برساند.

این جریان طی سالیان اخیر با تصاحب برخی مناصب حساس دولتی و تصمیمگیر در این حوزه توانسته بخشی از این طرح و اهداف پنهان اقتصادی خود را بهپیش ببرد اما بهمدد اطلاعرسانی برخی رسانهها و اساتید رشتههای مربوطه درباره عوارض و مخاطرات متعدد کشت و مصرف محصولات تراریخته بر انسان و محیط زیست، امروز با سد مقاومت افکار عمومی و مطالبه شدید اجتماعی در مقابل خود بهعنوان سد آخر روبهرو شده است.

به برچسب روی میوه ها توجه کنید

میوه های وارداتی با برچسب ارایه می شوند اگر شماره روی این برچسب با عدد ۳ و ۴ شروع شده است به این معنی است که در مزرعه این میوه از مواد شیمیایی استفاده شده است . اگر با شماره ۹ شروع شده بود به این معنی است که محصول کاملا ارگانیک است . اگر با شماره ۸ شروع شده بود به این معنی است که محصول دستکاری ژنتیکی شده است .

شما به پروانه بهداشت و سیب سلامت اعتماد دارید؟

انواع چیپس و پفک …..

انواع آبلیموی مصنوعی….

انواع سرکه مصنوعی….

انواع سوسیس و کالباس و همبرگر….

شما به پروانه بهداشت و سیب سلامت اعتماد دارید؟

خوراک پاک پاسداشت شعور ایرانی