چرا خوراک پاکیزه و ارگانیک را انتخاب کرده اید؟

پاسخ به این پرسش، سبب وجودی واحد کنترل کیفیت سان است. حفظ و ارتقای کیفیت مواد غذای ارگانیک و پاکیزه، رصد و پایش تمامی مراحل را میطلبد و از آنجا که پروسه تولید محصول ارگانیک، سنتی است و نه صنعتی، بنابراین حفظ کیفیت امری سهل نیست. کارشناسان کنترل کیفیت سان، کوشش نموده با ایجاد سیستم آموزشی و نظارتی، پاسخی شایسته و بایسته به مهمترین دغدغه ما و شما بدهند.