چشم انداز

چشم انداز سان ترلان تجارت

سان ترلان تجارت با تکیه‌ بر استراتژی خود در پی تحقق چشم‌اندازی است که بر   اساس آن شرکتی پیشرو درزمینهٔ تهیه، تامین و تولید خوراک پاک و ارگانیک باشد به‌ نحوی‌ که با حداکثر سازی مطلوبیت مشتریان، سهامداران و کارکنان (مجموعه ذینفعان) ، تجربه رضایت بخشی از عرضه محصول های ارگانیک و پاکیزه متنوع و متفاوت را در سبد غذایی خانوار ارائه نماید.
سان ترلان تجارت برای نیل به این مهم بر آن است به گونه ایی حرکت کند که به یاری ایزد متعال سرانجامش چنین باشد:

  • انتخاب نخست مشتریان هدف
  • کسب بیشترین سهم بازار داخلی خوراک پاکیزه و ارگانیک
  • برترین در گستره ارائه محصول های غذایی طیب و ارگانیک
  • توانمند و متعهد در ایجاد رضایت حداکثری برای تمامی ذینفعان
  • ارائه محصول های غذایی متنوع، متعدد، متمایز و فراتر از نیاز مشتریان
  • دست‌یابی به موقعیت برتر و قرار گرفتن در شمار شرکت‌های تراز اول منطقه آسیای غربی
  • بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تکنولوژی‌های روز و ابزارهای تولید به‌ عنوان بستر اصلی توسعه پایدار

از همین منظر مدیران سان برنامه ایی جامع با استراتژی و شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری، اهداف عملیاتی و برنامه‌های اجرایی، تعریف و تعیین نمودند که به ‌تدریج اجرایی شده، تا ” خوراک پاک، پاسداشت شعور ایرانی ” محقق شود.