محصولات_تراریخته سلاحی یهودی علیه ملت‌ها

?? محصولات_تراریخته سلاحی یهودی علیه ملت‌ها ۱⃣ آیا می‌دانید: کشت و مصرف عمومی محصولات #دستکاری‌شده_ژنتیکی در اغلب کشورهای اروپایی به جز مزارع خاص و قرنطینه تحقیقاتی ممنوع است و با انواع با واردات این محصولات برخورد می‌شود؟! ۲⃣ آیا می‌دانید: احتیاط در مصرف این محصولات در روسیه تا آنجاست که تنها دو ده هزارم درصد […]

مضرات محصولات تراریخته

مضرات محصولات تراریخته ???????? ???????? ???????? ⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔ * واکنش آلرژیک: دستکاری ژنتیکی باعث ایجاد پروتئین‌هایی در گیاه یا جانور جدید می‌شود که ممکن است برای بدن انسان به عنوان عامل بیگانه شناسایی شده و منجر به ایجاد واکنش آلرژیک شود. * نامناسب برای محیط زیست: بقایای این جانداران برای محیط زیست نامناسب است و تا […]