ماموریت

ماموریت سان

شرکت سان ترلان تجارت ارائه ‌دهنده خوراک پاک و ارگانیک، توانسته در کوتاه زمانی ، بر بازیگران فعالیت‌های تولیدی مواد غذایی ایران عزیز مؤثر و تأثیرگذار واقع شود، به ‌طوری ‌که شعار” خوراک پاک، پاسداشت شعورایرانی ”   را امروز به شعاربنیادین و محوری شرکت‌های رقیب و همکار تبدیل نماید.
اهتمام سان ” برای نهادینه ساختن ” خوراک پاک، پاسداشت شعور ایرانی ” ما را بر آن داشت که حجم و طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های تحقیقی و پژوهشی را در برنامه عملیاتی تهیه، تامین و تولید خوراک پاک و ارگانیک  به‌طورجدی دنبال کنیم تا تولیدها و خدماتی متفاوت و پاکیزه در حوزه مواد غذایی به جامعه ایرانی و جهانی تقدیم کنیم .

ما برای نیل به این اهداف همت می‌گماریم که :

  • برترین در تکریم مشتری و کسب رضایتمندی ایشان باشیم .
  • بهترین و سریع‌ترین در شناسایی و پاسخگویی به نیازهای مشتریان باشیم .
  • متمایز در ارائه تمامی تولیدها و خدمات غذایی باشیم .
  • سهامداران و کارکنان ما خشنود از چشم‌انداز تداوم موفقیت ما باشند .
  • چشم‌انداز فعالیت ما همواره تداعی ‌کننده عظمت و پیشگامی سان در حیطه خوراک باشد.
  • افزایش کارایی عملیاتی را از طریق بهبود فرآیندها پیگیری نماییم.
  • توانمندی‌های سان درزمینه ی دست‌یابی به فن‌آوری‌های نوین در تهیه و تولید را توسعه دهیم.

سان بر آن است که ضمن شکستن مرزهای زمان و مکان و ایجاد ارزش‌افزوده واقعی برای مشتریان و تبدیل آنان به مشتریان وفادار، با تأمین اصل ” رزق حلال و طیب ”  چشم‌انداز خود را در راستای سبک جدیدی از زندگی تحقق بخشد.