دوغ ارگانیک (جرسی)

مقایسه زیر زیباست !

یک لیتر نوشابه یک لیتر دوغ یک لیتر دوغ گاو زرد جرسی
پروتئین (گرم) صفر ۱۷ ۲۵
چربی (گرم) صفر ۱۰ ۱۵
فسفر(گرم) صفر ۰/۴۷ ۰/۶۹
ویتامین A (میلی گرم) صفر ۰/۰۶-۰/۶ ۰/۰۹-۰/۹
کلسیم (گرم) صفر ۰/۶ ۰/۹
ویتامین B1 (میلی گرم) صفر ۰/۰۲ ۳/۵ ۰/۰
ویتامین B2 صفر ۰/۸ ۰/۱۲
ویتامین D صفر جزئی جزئی
قند (گرم) ۱۰۴ ۲۵ ۲۵
آب (میلی لیتر) ۸۹۴ ۹۴۵ ۹۴۴
مواد نگهدارنده دارد ندارد ندارد
انرژی (کیلو کالری) ۴۰۳ ۲۶۰ ۲۶۲

هر لیتر دوغ :

گاو معمولی گاو زرد جرسی
پروتئین ۲- ۱/۵ % ۳/۵ %
چربی ۱ % ۱/۷ %
کلسیم ۰/۶ % ۰/۹ %