خط مشی

خط مشی سان

تحقق اهداف چشم انداز تدوین شده سازمانی شرکت سان ترلان تجارت، بدون برنامه‌ریزی غیر ممکن است، از همین روی و برای نیل به چنین مهمی، تمامی مدیران و کارکنان سان رعایت اصول خط مشی کلی شرکت را بر خود فرض دانسته و اجرای آن را امری بدیهی و لازم قلمداد می نمایند :

ما با توکل به خداوند متعال، تمام ” توان، تلاش و تدبیر ” خویش را در راستای جلب رضایت خالق و مخلوق بکار می بندیم.

ما ” گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک”  را اصلی اصیل در حفظ کرامت انسانی می دانیم و مشتری مداری  را اولویت ارتباط های سان قرار داده ایم.

ما ” ارزش‌آفرینی مستمر برای مشتریان” ، سهامداران و همکاران سان را مطلوب خویش فرض نموده ایم.

ما ” استفاده از دانش و فناوریهای نوین” را به منظور ارائه روزآمدترین و کارآمدترین محصول های غذایی را امری بدیهی و لازم برای سان می دانیم.

ما ” خود را متعهد به داشتن بالاترین استانداردهای کیفی”  در ارائه محصول و خدمات سان به مشتریان دانسته و کنترل مداوم فعالیت ها و فرآیندها ی موثر بر کیفیت را سرلوحه امور قرار داده ایم.

ما ” محصول ها و خدمات سان را بر اساس نیازهای مشتریان تهیه، تولید و با نظرات آن ها ارتقاء می بخشیم “.

ما ” شناسائی مستمر و توجه ویژه به نیازهای آشکار و پنهان مشتریان“، با هدف ارتقای مستمر رضایتمندی ایشان را وظیفه سان می پنداریم.

ما ” منابع انسانی را با رویکرد ارتقاء سطح دانش و مهارت ایشان یک باور اخلاقی، اجتماعی و شغلی دانسته” و اجرای آموزش های اثر بخش را مهم ترین سرمایه و عامل اساسی رشد و تعالی سازمانی سان می دانیم.

ما “تداوم موفقیت سان را، در توسعه پایدار و حفظ محیط زیست دانسته” و مراقبت از آن را امری ارزشمند تلقی می کنیم.

ما ” نظرها، پیشنهادها و انتقادها را یکی از فرصت‌های استراتژیک برای بالندگی سان و بهسازی فرآیندهای درون سازمانی قلمداد می کنیم“.