بی شک تولید خوراک پاکیزه و ارگانیک مهمترین رویکرد عملیاتی ما ( سان ترلان تجارت ) بوده و نیل به این مهم با تولید گندم و آرد آغاز شد و در ادامه فرایند توسعه محصول های پاک و طیب، واحد تولید مواد غذایی ارگانیک شرکت سان ترلان تجارت با رویکرد مبتنی بر تهیه، تامین و تولید محصول های مندرج در چشم انداز، سایت تولیدی گوشت گوسفند ارگانیک و پاکیزه، سپس سایت تولیدی شیر و فرآورده های لبنی ارگانیک و پاکیزه را در روستاهای اطراف شهر اصفهان عملیاتی کرد. اکنون نیز سایت تولیدی برنج ارگانیک و پاکیزه در مورد بهره برداری قرار گرفته است. امید است با توکل بر خداوند متعال در آینده نزدیک خبر های تازه ای در خصوص سایت های جدید، به سمع و نظر شما دوستداران خوراک طیب برسانیم.

شیر محلی جرسی-شیر سنتی جرسی
تولید شیر جرسی ارگانیک
تولید پنیر جرسی ارگانیک
تولید کره جرسی ارگانیک
تولید ماست جرسی ارگانیک
تولید دوغ جرسی ارگانیک
تولید گوشت گوسفند ارگانیک
تولید برنج ارگانیک