واحد توزیع و پخش شرکت سان ترلان تجارت (سهامی خاص) در راستای تحقق اهداف چشم انداز، در فاز نخست، توزیع محصول های غذایی ارگانیک و پاکیزه را در شهر تهران شروع نموده است. مهمترین دغدغه واحد پخش مواد غذایی ارگانیک مجموعه سان، همانا رساندن تازه به تازه مواد غذایی بصورت حذف واسطه و سریع از مزرعه تا سفره است. در حقیقت حلقه وصل دوستداران خوراک ارگانیک و پاک به طبیعت بکر و ناب را واحد توزیع سان عهده دار است تا شما مشتری وفادار، “خوشمزه فکر کنید ! ” و لقمه ای طیب و پاکیزه را میل فرمایید. از رویکردهای اصلی این بخش از شرکت، کاهش نرخ زمان و هزینه برای مشتریان وفادار و مخاطبان هدف است.